7:00 + Eugeniusz Grabowski
9:00 + Irena i Józef Kucińscy oraz Irena i Jerzy Matczak
9:00 + r-ce Wacława i Wincenty Kaczyńscy, mąż Franciszek Kamiński
18:00 + Zofia Sadowska
18:00 + Adela Zwyrzykowska (12gr.)

Kategorie: