7:00 + Romualda Białaszewska
8:00 + Włodzimierz Jażdżewski
9:30 + Maciej Szadkowski
11:00 + r-ce Władysława i Izydor Filipkowscy
18:00 + r-ce Czesława i Aleksander Melibruda (z racji im. taty)

Kategorie: