7:00 + Dariusz Chyżyński (int. od r-ny Pakuła)
7:00 + Grzegorz Dymek
7:00 + Elżbieta Burzyńska
9:00 + Tomasz Parszewski
9:00 + Czesława Kraszewska (1 pog.)

Kategorie: