7.00 + Lechosław Marciniak
7.00 + Stanisław Istal
9.00 + Roman Marciniak
9.00 + Adela Zwyrzykowska (19 greg.)
18.00 Ślub

Kategorie: