7.00 + Katarzyna Bigus oraz dziadkowie Irena i Kazimierz Bieliccy
8.00 + Helena Kraśniewska (3 r. śm.) oraz r-ce Marianna i Stanisław Jankowscy
9.30 + r-ce Bartkowscy (w r. śm.) oraz Franciszek Bartkowski
11.00 + żona Elżbieta Małecka (18 r. śm.)
12.30 W int. parafian
16.00 + Halina (22 r. śm.) i Józef Rzeszotarscy
18.00 + Edward i Wacława Nawroccy

Kategorie: