7:00 + Józef Odrzywolski
7:00 + Barbara Przybyszewska (int. od Zarządu Gold Drop)
9:00 + Bogdan Marcinkowski
18:00 + r-ce Janina i Mieczysław Brzuziewscy, brat Józef, zm. z c. r-ny Górzyńskich i Brzuziewskich
18:00 + Zygmunt Toniak

Kategorie: