7:00 + Maria Czermińska
9:00 + syn Jacek Sobociński (z okazji Dnia Dziecka)
9:00 + r-ce Lucyna i Józef (28. r. śm.) Szczepaniak i teść Kazimierz Marcyszewski
18:00 + Stanisław Bartkowski, Józef Pajkowski
18:00 + r-ce Teresa i Kazimierz Witkowscy

Kategorie: