9:00 + r-ce Janina (26 r. śm.) i Józef (23 r. śm.) Wilczyńscy
9:00 + Feliksa Przybojewska
9:00 + Adam Jagodziński
9:00 + Władysław Chmielewski (1 pog.)
17:00 Ślub
18:00 Ślub

Kategorie: