9:00 + Zygmunt Błaszczyk
18:00 + mama Anna Jurek (z ok. imienin)

Kategorie: