9:00 + r-ce Marianna i Antoni Kowalewscy, r-ce Bolesław i Zofia Kalinowscy, brat Tadeusz i bratowa Teresa Kowalewscy, brat Józef oraz Monika Kowalewscy
18:00 + Krzysztof (im.) i Tadeusz Gajewscy
18:00 + Robert Dudziński

Kategorie: