7:00 + Józef Odrzywolski (int. od siostry Marianny z rodziną)
9:00 + Maria Cichocka
9:00 + Zdzisław (28. r. śm.) i Helena (3. r. śm.) Pusz
18:00 + Halina Kalinowska
18:00 + Barbara i Wacław Albin (14 gr)

Kategorie: