7.00 + Alicja Kordyzon – int. od sąsiadów z klatki
7.00 + Piotr Derewicz
9.00 + Kazimierz Rzeszotarski (int. im.)
18.00 + Mateusz Rutkowski

Kategorie: