9:00 + Lechosław Marciniak
18:00 + mąż Józef Antoszewski, r-ce Adela i Stefan Goczewscy, dziadkowie Goczewscy i Cukrowscy

Kategorie: