7:00 + Barbara i Wacław Albin (17 gr)
7:00 + Alina Strzelecka (1. pog.)
9:00 + Irena i Marian Witkowscy
9:00 + Stanisław Rogowski (17. r. śm.)
18:00 + Bronisława (5. r. śm.) i Kazimierz Sobieccy

Kategorie: