7.00 + Mieczysław Bednarski
7.00 + Urszula Błaszczyk (int. od Wiktorii z rodzicami)
9.00 + Stanisław Kulczyński (int. od sąsiadów z klatki)
9.00 + r-ce Stanisław (int. im.) i Irena Adamkowscy
18.00 O Boże błogosławieństwo dla córek Anny i Marzeny oraz synowej Agnieszki (z okazji urodzin)

Kategorie: