7:00 + Zdzisław Melibruda
7:00 + Daniela Ciesielka
9:00 + Halina Zielińska
9:00 + Dariusz Chyżyński (int. od zakładu pog. Anika)
18:00 + Bogdan Okoński (18. gr.)
18:00 + Jadwiga i Wacław Czarnomski

Kategorie: