7.00 + Bożena Puszcz
7.00 O łaskę zdrowia i potrzebne dary dla Michaliny
9.00 + Elżbieta Osuchowska
17.00 ul. Płocka, ul. św. Wawrzyńca, ul. Konopnickiej, pl. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Farna, ul. Benedyktyńska, ul. 11 Listopada, ul. Jaśka Pilika, ul. Księcia Wacława, ul. Wojska Polskiego, ul. Zielona, pl. Chopina, ul. Prusa, ul. Bp. Floriana.
18.00 ul. Narutowicza (domy jednorodzinne), ul. Zaścianek, ul. Hoża, ul. Okulickiego, ul. Wspólna, ul. Zgodna.

18.00 + Jerzy i Michał Trochimczyk (z okazji im. Jerzego)
18.00 + Adam Korytowski (16 r. śm.)

Kategorie: