7:00 + Marianna Pesta
9:00 + Barbara i Wacław Albin (8 gr.)
9:00 + Zbigniew Siemiński
18:00 + Karol Maćkowski (14. r. śm.) i Jarosław Wolski, Krzysztof Wawrzyński i Krzysztof Kwiatkowski
18:00 + Adam Korytowski (15. r. śm.)

Kategorie: