8.00 + Halina Urbańska – int. od Aleksandra Czarneckiego
9.30 + Teresa Paciuszkiewicz (5 r. śm.), Antoni i Tadeusz Paciuszkiewicz oraz Czesława Olendrzyńska
11.00 + Jan Gapiński
12.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny i Ryszarda z okazji urodzin Ireny
18.00 + Wacław Jarkowski (4 r. śm.)

Kategorie: