8:00 + brat Karol Grabowski, dziadkowie Bronisław i Józefa Grabowscy
9:30 + Jan Gapiński
9:30 w int. koła różańcowego z Piask
11:00 + Elżbieta Winiarek
12:30 Suma w intencji parafian
18:00 + Wacław Jarkowski (3 r. śm.)

Kategorie: