7:00 + Jan i Jadwiga Żebrowscy, żona Wiesława (9. r. śm.)
8:00 + Zofia Jankowska (im.)
9:30 zmarli członkowie Związku Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Sierpcu i o Boże błog. dla żyjących
11:00 + Henryk Katewicz (44. r. śm.)
11:00 O Boże błog. i potrzebne łaski oraz zdrowie dla Janiny i Tadeusza Kalinowskich w 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego
12:30 Suma w intencji Parafian
16:00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Zofii Boguszewskiej i Zofii Hołubickiej – Transmisja na parafialnym Facebook’u
18:00 + Zofia Jankowska (im.)

Kategorie: