7.00 + Alicja Kordyzon
7.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (int. od Agaty Tarnowa z r-ną)
9.00 + Irena Marcinkowska
18.00 + Marianna (12 r. śm.) i Zygmunt Szatkowscy

Kategorie: