7:00 + Agnieszka Kuminkiewicz (int. od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 6)
7:00 + Mirosław Korcz
7:00 + Ksawera Pietrzak (10. r. śm.), Kazimierz Pietrzak (30. r. śm.)
9:00 + r-ce Lucyna i Józef Szczepaniak, teść Kazimierz Marcyszewski (35. r. śm.)
22:00 PASTERKA

Kategorie: