7:00 + Kazimierz Pracki
7:00 + Lidia Szramowska
9:00 + Wiktor Wiśniewski
9:00 + Halina Przygucka
18:00 + Józefa, Jan, Franciszek Ludwiccy
18:00 + Stanisław Kordulasiński (7. gr.)

Kategorie: