9:00 + Zdzisław Melibruda
9:00 + Feliksa Przybojewska
18:00 + Stanisław Meller, teściowie Henryk i Marianna Meller
18:00 + Krystyna i Franciszek Morawscy

Kategorie: