9:00 + Zygmunt Błaszczyk
18:00 + Anna Nowakowska (5. r. śm.), Czesław Nowakowski, Władysława Makowska (30. r. śm.)

Kategorie: