9:00 + r-ce Irena i Stanisław (11. r. śm.) Szałkuccy, brat Jerzy
9:00 + Maria (2. r. śm.) i Leon Szczygielscy
17:00 ślub
18:00 + Tadeusz (51. r. śm.), Teresa, Antoni Paciuszkiewicz, Czesława Olendrzyńska

Kategorie: