7.00 + Marzanna Rabazińska
7.00 + Marek Skowroński (int. od pracowników SP w Bledzewie)
9.00 + r-ce Władysława (26 r. śm.) i Franciszek (40 r. śm.) Kanty
18.00 + Edyta Stępczy ńska (19 r. śm.) i Wiesława Stępczyńska (7 r. śm.)
18.00 W int. Radia Maryja i TV Trwam

Kategorie: