7:00 + Zdzisław Melibruda
7:00 + Barbara Turalska
9:00 + r-ce Jan (27. r. śm.) i Wiktoria Sadowscy
9:00 + Stanisław Meller
18:00 + r-ce Elżbieta i Jan Szpakowscy, Zofia i Wacław Lisek
18:00 + Stanisław Kordulasiński (16. gr.)

Kategorie: