9:00 + Kazimiera Siedlecka (3. r. śm.)
18:00 + Czesław Kurta

Kategorie: