7:00 + Barbara Białecka – int. pog.
7:00 + Ryszard Mielczarski ( int. od sąsiadów)
9:00 + Adam Maliszewski
9:00 + Adela Zwyrzykowska ( 5 gr.)
16:00 ślub
17:00 ślub
18:00 ślub

Kategorie: