7:00 + Kazimierz Konojacki
7:00 + Stanisława Koper
7:00 + Maria Cichocka
9:00 + Leszek Oniszczuk
9:00 + Maria Róża Pawłowska (int. od kuzynki Marii Mazur z Dębicy)
18:00 + Stanisław Rucikowski (1. pog.)

Kategorie: