9:00 + Zdzisław Melibruda
9:00 + Krystyna Sawicka (int. od Bożeny i Krzysztofa Piotrowskich wraz z dziećmi)
18:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Jolanty i Janusza Maciejewskich z ok. 37. r. ślubu

Kategorie: