7:00 + Stanisław Kordulasiński (1. gr.)
7:00 + Jan Witkowski
9:00 + Zdzisław Melibruda
18:00 + W int. Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i TV Trwam.
18:00 + Danuta Bandurska, Wacława Mosakowska

Kategorie: