7:00 + Dariusz Chyżynski, Jarosław Jaskowski (int. od sąsiadów Grota Roweckiego 2A)
7:00 + Stanisław Kołakowski
7:00 + Marcin Markowski
9:00 + Roman Malanowski
9:00 + Maria Róża Pawłowska (int. od firmy ANIKA)

Kategorie: