7:00 + Bogdan Okoński (20. gr.)
7:00 + Grzegorz Perkowski
9:00 + Marianna Świderska
9:00 + Lidia Szramowska
18:00 + mama Marianna Śniegocka (6. r. śm.), siostra Sylwia Czachorowska
18:00 + Janina Brzezińska

Kategorie: