7:00 + Katarzyna Kazimierczak (intencja od chrzestnej)
7:00 + Zdzisław Wochowski
8:00 + Grażyna Barańska (2. gr.)
9:30 + Msza z procesją
11:00 + Piotr Graczyk
18:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące (cmentarz)

Kategorie: