7:00 + r-ce Krystyna (44. r. śm.) i Józef (10. r. śm.) Pikulscy oraz dziadkowie Kowalscy
8:00 + Czesław Chłopek (1. r. śm.)
9:30 + Natalia i Wacław Czachorowscy, bracia Golat
11:00 + r-ce i rodzeństwo Kucharzewscy, szwagier Zbigniew, Ryszard, Jan i wujek Zygmunt oraz Jan i Waldemar
12:30 Suma w intencji Parafian
18:00 + Adam Gumiński (23. r. śm.)

Kategorie: