7:00 + mąż Tadeusz Okoński (11 r. śm.), r-ce Bronisława i Szczepan Tarnowscy, siostra Teresa, bracia Adam i Józef, dziadkowie Waleria i Feliks Nowiccy
8:00 + Urszula i Jan Bartniccy i ich rodziny
8:00 + Bogdan Okoński (1 gr.)
9:30 + Halina i Henryk Turalscy oraz ich rodzice, wnuczek Damian
11:00 W int. dzieci, nauczycieli, katechetów i pracowników szkół naszej parafii
12:30 Suma w intencji Parafian
14:00 Msza święta w skansenie
16:00 + Tadeusz i Krzysztof (6 r. śm.) Gajewscy
18:00 + Janina Chyżyńska (6 r. śm.) oraz Henryk Chyżyński, Mieczysław i Marianna Kratkowscy

Kategorie: