7:00 + Adela Zwyrzykowska ( 1 pog.)
8:00 + Jacek Biernacki ( 16 r. śm.)
9:30 + Wiesław Laskowski ( 14 r. śm.)
9:30 + Adela Zwyrzykowska ( 6 gr.)
11:00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego – za dyrekcje, nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców
12:30 za parafian
16:00 + r-ce Maria i Kazimierz Zdrojewscy, dziadkowie Zenobia i Stefan Kostkowscy i Józef Kostkowski
18:00 +Helena i Franciszek Cieplińscy, brat Leszek i siostra Danuta

Kategorie: