7:00 + Jacek Biernacki (15 r. śm)
8:00 + mąż Jerzy Kuciejewski ( 15 r. śm)
8:00 + Bogdan Olzoński /8. gr./
9:30 + r-ce Monika i Kazimierz Zdrojewscy, dziadkowie Zenobia i Stefan Kostkowscy, Zbigniew Kostkowski, 5 r. śm. Marii i Zenobii)
11:00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
12:30 za parafian
16:00 + Helena i Franciszek Cieplińscy, Danuta i Leszek Cieplińscy
18:00 + Wiesław Laskowski ( w 13 r. śm.)

Kategorie: