7.00 + r-ce Halina (14 r. śm.) i Marian (13 r. śm.) Zawadzcy
8.00 + Henryk i Stanisława Paśniewscy oraz Józef Maciejewski
9.30 + Antoni Rypiński (3 r. śm.)
11.00 + dziadkowie Malanowscy, dziadek Stanisław Tłuchowski oraz r-ce Piórkowscy w 8 r. śm. mamy
12.30 W int. parafian
12.30 Diabetycy – Powiatowe Koło Diabetyków
16.00 + żona Grażyna Barańska (2 r. śm.)
18.00 + żona Stanisława Szablewska (12 r. śm.)

Kategorie: