Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy współpracują z duszpasterzami w realizacji celu apostolskiego Kościoła. W naszej parafii Akcja Katolicka została reaktywowana w 1996 r. Członkowie Akcji Katolickiej spotykają się zawsze 16. dnia miesiąca na swoich zebraniach formacyjnych, na których czytana jest Ewangelia oraz są prowadzone modlitwy jak również omawiane są tematy dotyczące życia Kościoła, społeczeństwa i parafii. Akcja Katolicka wspomaga również działania duszpasterzy w podejmowaniu inicjatyw dla dobra i rozwoju wspólnoty parafialnej, uczestniczą w nabożeństwach okolicznościowych, z których warto wyróżnić Święto Chrystusa Króla, będące Dniem Patronalnym tej grupy parafialnej.