Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickim powstało u w naszej wspólnocie parafialnej w roku 1990. Ówczesnym proboszczem był na tamten moment ks. Antoni Majkowski. Koło SRK Parafii Farnej było początkiem budowania się podobnych kół w parafiach sąsiednich św. Maksymiliana Kolbego, Św. Benedykta oraz w parafiach w Gójsku i Jeżewie. Od momentu powstania w naszej parafii Akcji Katolickiej wszelkie działania SRK prowadzone były wspólnie z Akcją Katolicką. Jednym z widocznych znaków działania tej grupy w naszej parafii jest strojony co roku ołtarz przy starej plebanii, który Stowarzyszenie przygotowuje wraz z Akcją Katolicką. Spotkania grupy odbywają się w połączeniu ze spotkaniami Akcji Katolickiej 16 dnia każdego miesiąca, co jest pamiątką wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Do głównych celów grupy można zaliczyć: pogłębianie kultury chrześcijańskiej w małżeństwie oraz wszelka pomoc rodzinie. Członkowie SRK bardzo często włączają się w swoich działaniach w ogólnopolskie akcje w obronie życia. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w naszej parafii odbywają się w naszej parafii dwa razy do roku składane przez osoby świeckie akty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.