1. Dziękujemy za piękną dekorację wielkopostną przygotowaną przez ks. Adama, ks. Mateusza, panie: Wioletę Bogucką, Aldonę Tłusty, Justynę Olaszewską, Zofię Hołubicką i Dariusza Kaźmierczaka.
 2. W Środę Popielcową odbyło się spotkanie lektorów z ks. proboszczem. Dziękujemy im za piękną posługę czytania słowa Bożego. Zapraszamy każdego, kto chciałby w ten sposób chwalić Boga i pomagać innym w dobrym przeżyciu Mszy św.
 3. W piątek wiele osób z KŻR i Legionu Maryi podjęło post o chlebie i wodzie w intencji obrony Polski przed koronawirusem.
 4. W każdy piątek W. Postu jest nabożeństwo Drogi krzyżowej: o g. 16.30 dla dzieci, a o g. 17.30 dla dorosłych. Dla dzieci są obrazki z zadaniami na Drogę Krzyżową. Podczas nabożeństw drogi krzyżowej zbieramy ofiary na piękny wystrój Grobu Pańskiego. Nabożeństwo Gorzkich żali będzie o g. 17.40 w każdą niedzielę.
 5. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek miesiąca: adoracja NS od g. 16.30; pierwszy piątek miesiąca: spowiedź od g. 16.30 i wystawienie NS od g. 17.30; pierwsza sobota: nabożeństwo o g. 8.30, po wieczornej Mszy św. modlitwa różańcowa.
 6. Dziś spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W przyszłą niedzielę o g. 11.00 będzie także spotkanie dla dzieci przygotowujących do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, ponieważ nie było spotkania w lutym.
 7. Dzisiaj i 8 marca będą sprzedawane kartki i ozdoby wielkanocne na dzieło wsparcia dzieci w parafialnych wyjazdach wakacyjnych. W przyszłą niedzielę zbieramy do puszek ofiary, które przeznaczymy na misje.
 8. W poniedziałek jest spotkanie członków stałych i wspomagających Legionu Maryi o g. 16.30 w domu parafialnym.
 9. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary do puszek na pomoc misjom.
 10. Pan Radek Bajon przyjedzie do parafii 8 marca o g. 19.00, ażeby osobiście dostarczyć kasety z pielgrzymki do Hiszpanii i Portugalii.
 11. Ks. Adam wraz z młodzieżą podjął piękną i pracochłonną inicjatywę przygotowania bardzo ciekawych cytatów z wypowiedzi naszego rodaka papieża Jana Pawła Wielkiego. Można wziąć karteczkę z tzw. biurka papieskiego, znajdującego się z przy dekoracji wielkopostnej z przodu kościoła. Dziękujemy za przygotowanie.
 12. Niech wspólna modlitwa zbliża nas do Boga i człowieka. Dziękujemy za złożone ofiary. Niech Bóg błogosławi nam w najbliższym tygodniu W. Postu.
 13. 4 marca obchodzi imieniny nasz organista p. Kazimierz. Dziękujemy mu za lata posługi w kościele, w kancelarii, na Mszach, nabożeństwach. Dziękujemy za piękny śpiew i grę na organach oraz prowadzenie chóru parafialnego. Niech Bóg, dla którego się trudzi, obdarza go zdrowiem, siłą i wytrwałością, aby mógł posługiwać w naszej parafii jak najdłużej. Dużo radości niech gości w sercu oraz zadowolenie i wdzięczność z wykonywanej pracy. Szczęść Boże!

Ksiądz Proboszcz