“Powstał z martwych i udaje się przed wami” (por. Mt 28, 7)

Grób pusty to obraz jaki widzą przed sobą Maria Magdalena i Maria – matka Jakuba, które przyszły do miejsca gdzie był złożony Jezus. Pusty Grób to symbol nie tylko Zmartwychwstałego, ale też znak że Jezus zawsze będzie przy nas i nawet śmierć nie jest w stanie Go z nami rozłączyć. Czy ja robię wszystko, aby ciągle był przy mnie Jezus Chrystus? Czy wierzę, że Jezus zmartwychwstając otworzył nam bramy nieba i przygotował nam miejsce w swoim domu?

Dawid Jankowski