Czy znajdzie się wreszcie ktoś, kto pójdzie za Bogiem do końca? Młoda dziewczyna z Nazaretu odważyła się, choć nie do końca wiedziała, jak to będzie. I to jest właśnie ten cień, cień niewiedzy, który często i nam towarzyszy w spotkaniu z Bogiem. W tej tajemnicy Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.
“Oto ja służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego Słowa”.
Czy potrafię, tak jak Maryja powiedzieć: Jestem Twoją służebnicą, jestem Twoim sługą.
Maryjo, naucz mnie prawdziwej wiary i całkowitego zawierzenia Bogu.

Zofia Hołubicka