1. Od 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Prośmy Jezusa szczególnie o zjednoczenia chrześcijan w prawdzie i miłości.
  2. Dzisiaj jest spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. o g. 12.30.
  3. Po wieczorowej Mszy św. jest wieczór uwielbienia Sierpc uwielbia. Zapraszamy do pięknej, wspólnej i spontanicznej modlitwy.
  4. Trwa wizyta duszpasterska w naszych rodzinach. Dziękujemy za miłe i radosne przyjęcie, a także dzielenie się troskami, radościami i życzliwymi słowami. Jest to dla nas radość móc wspólnie pomodlić się i prosić o Boże błogosławieństwo dla waszych rodzin, dzieci, wnuków. Program kolędy można znaleźć na stronie internetowej fara-sierpc.pl Gdyby ktoś nie mógł, a chciał przyjąć wizytę duszpasterską, prosimy o zgłoszenia do zakrystii lub w kancelarii. Odwiedzimy takie osoby w środę 26 stycznia po południu. Nieraz zdarzają się jakieś pomyłki lub przeoczenia, prosimy w takich przypadkach o informację. Program.
  5. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  6. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej pięknej fary. Niech Jezus Miłosierny błogosławi nam, naszym rodzinom w życiu rodzinny, szkolnym i środowisku pracy. Dajmy świadectwo Jego miłości słowem i czynem.

Ksiądz Proboszcz