1. Od 24 kwietnia rozpoczynamy ogólnonarodowe czytanie Pisma Św. z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: od poniedziałku do środy o g. 17.30, a w czwartek i piątek o g. 17.15. czytamy codziennie po 3 rozdziały. Zapraszamy do wspólnotowego, modlitewnego słuchania.
  2. Jutro przeżywać będziemy uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, głównego patrona Polski. Módlmy się w sposób szczególny za naszą Ojczyznę.
  3. W środę o g. 18.00 będzie w naszej farze ks. Maniparambil, znany w Polsce charyzmatyk z Indii. Wygłosi homilię i poprowadzi modlitwę uwielbienia. Zapraszamy.
  4. Dzisiaj po Mszy św. o g. 18.00 krótkie spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania. Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w dniach 28, 29 i 30 kwietnia o g. 18.00. Obecność jest obowiązkowa. Spowiedź dla kandydatów i możliwość spowiedzi dla świadków 30 kwietnia o g. 16.00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
  5. Próby dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędą się: – grupa I w środę 26 kwietnia o g. 16.00; – grupa II w czwartek 27 kwietnia g. 16.00.
  6. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  7. Dziękujemy katechetkom, s. Augustynie: przekazała 365 zł, p. Aldonie Tłusty: przekazała 590 zł oraz p. Dorocie Zalewskiej: przekazała 435 zł od dzieci ze SP 3do skarbonek wielkopostnych. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary i te indywidualne, dzisiaj szczególne p. Józefowi Długokęckiemu.
  8. 25 kwietnia przypadają imieniny ks. Jarosława. Jest to wyjątkowy dzień, w którym pragniemy ks. Jarkowi podziękować za pracę duszpasterską w naszej parafii, współpracę oraz otwartość na człowieka. Życzymy równocześnie coraz ściślejszej współpracy z łaską Bożą oraz pogłębiania relacji z Jezusem, które wpływają na owocność pracy kapłańskiej, a także owocuję pokojem i radością w sercu. Niech Jezus Najwyższy i wieczny Kapłan otacza Księdza swoją mocą i chroni przed wszelkim złem. Dużo radości i satysfakcji z pracy w naszej parafii oraz z grupami.