1. Dziękujemy s. Patrycji i ss. Pasjonistkom za przedstawienie nam wielkiej postaci Matki Założycielki, Józefy Ewy Chałacińskiej oraz charakteru Zgromadzenia w tak interesujący i piękny sposób. Na środku naszej fary są wyłożone materiały ss. Pasjonistek. Można je zabrać.
  2. W najbliższą niedzielę spotkanie dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych o g. 11.00. Za dwa tygodnie tj. 21 marca spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o g. 12.30. Dla dzieci przygotowujących się do I Komunii będzie odbiór alb w piątek 12 marca o g. 15.30.
  3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 20 marca o g. 18.00 i trwać będą do 23 marca włącznie. Poprowadzi je karmelita, o. Bogdan Meger, były prowincjał zakonu karmelitańskiego i rekolekcjonista. Jest przygotowany program naszych rekolekcji wielkopostnych. Możemy zabrać plan rekolekcji do domów i dać sąsiadom czy bliskim. Jest wyłożony w środku fary. Módlmy się w intencji o. rekolekcjonisty i naszych parafialnych rekolekcji.
  4. Zachęcamy do nabywania baranków wielkanocnych na nasz stół świąteczny. Może to być nasza jałmużna wielkopostna. Koszt jednego baranka to 5 zł. Polecamy również nowy nr GN i MGN.
  5. Jutro jest 8 marca, w którym obchodzimy Dzień Kobiet. W to piękno święto pragniemy życzyć naszym kochanym kobietom pięknego uśmiechu, pokoju serca, uroku zewnętrznego i piękna duchowego. Chcemy podziękować za Waszą obecność, wrażliwe serca, radosny uśmiech, codzienną pracę i to zarówno zewnętrzną, jak i tę w kręgu rodzinnym, cichą pomoc i zauważanie naszych trosk oraz kłopotów. Uczymy się, my mężczyźni, od Was wielkiej wrażliwości i ciepła, poświęcenia i nie patrzenia na siebie, jak Wy to czynicie, ofiarując siebie. Niech Maryja, najpiękniejsza spośród kobiet, będzie Waszym wzorem i wyprasza potrzebne łaski.
  6. Wspólna modlitwa umacnia nasze serca, rodziny i wspólnotę parafialną. Dziękujemy za złożone ofiary dzisiaj, a także za indywidualne wsparcie kościoła. Niech radość z przeżycia Eucharystii i bliskości Jezusa zagości w naszych sercach oraz wyleje się na naszych najbliższych i spotkanych ludzi. Bądźmy apostołami prawdy, dobroci, życzliwości i sprawiedliwości.

Ksiądz Proboszcz